Kadar takaran zakat fitrah 2014 dengan uang

Gambar Gravatar
  • Whatsapp

JAKARTA,BB – Kadar dan takaran (uang) zakat fitrah harus diketahui sebelum dibayarkan kepada orang yang berhak. Zakat Fitrah yang wajib dibayar oleh setiap muslim di sebelum lebaran Idul Fitri.

Satu orang wajib membayar sakat dengan kadar atau takaran 2,5 kg makanan pokok. Makanan pokok disini berupa beras, gandum, keju dan makanan pokok lain. Ulama juga mombolehkan membayar zakat dengan uang sesuai nilai kadar atau takaran 2,5 kilogram beras.

Dibeberapa daerah kadar zakat fitrah jika dinilai dengan uang bisa berbeda satu sama lain. Sebelum membayar zakat fitrah dengan uang, maka wajib mengetahui kadar atau harga beras setiap kilogramnya di daerah tempat tinggal. Biasanya, pemerintah daerah melalui Kemenang mengeluarkan kadar zakat fitrah setiap bulan Ramadhan.

Secara umum, kadar zakat fitrah untuk uang rata-rata Rp 25 ribu hingga Rp 45 ribu. Menurut Syekh Yusuf Qardhawi, ketentuan jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah tidak berubah-ubah karena telah dibatasi oleh ukuran syar’i, yaitu satu sha’ (satu gantang makanan pokok) sebagaimana yang ditentukan oleh Nabi SAW.

BACA JUGA:   Ini 8 Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Waktu yang paling baik membayar zakat fitrah mulai dari terbit fajar pada hari ‘idul fitri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat ‘ied. Waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum ‘ied bahkan sejak memasuki Ramadhan.

Niat membayar zakat bisa dalam bahasa Arab atau diniatkan dalam hati dengan bahasa sendiri sambil mengingat atau menyebut orang-orang yang dizakatkan. [Baca juga orang yang berhak menerima Zakat Fitrah]