Banyak orang memakai songkok secara masif disebabkan tiga peristiwa penting. Pertama ketika sholat berjamaah. Kedua, lagi hadir di acara formal. Ketiga, sewaktu